Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ekonomihuset på Öland AB, redovisningsbyrån som erbjuder bred kompetens och hög kvalitet till rimliga priser.

redovisning

Redovisning/Bokföring

Redovisning är den enskilt viktigaste delen för företag och lägger grunden för bokslut och analys.

Läs mer

bokslut

Bokslut

Vi erbjuder bokslut enligt det regelverk som är anpassat till din storlek på företaget.

Läs mer

deklaration

Deklaration

Vi upprättar deklarationer för företag och privatpersoner.Dessa baseras oftast på ett bokslut.

Läs mer

skatterådgivning

Skatterådgivning

Vi utför all skatterådgivning inom företags och privatpersoners beskattning.

Läs mer

ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning

Vi utför all typ av ekonomisk rådgivning för såväl företag som privatpersoner.

Läs mer

juridik

Juridik

Vi erbjuder en heltäckande service inom affärs- och familjejuridik till såväl företag som privatpersoner.

Läs mer

Genom våra kontor i Borgholm och Färjestaden erbjuder vi en närhet för kunden där vi lägger stor vikt vid service och bemötande. Alla skall känna sig välkomna och vi gör allt för att hjälpa just dig på ett professionellt sätt.

Varmt välkomna till oss !