Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster

Bokföring/redovisning

Ett företags redovisning är den enskilt viktigaste delen. Den lägger grunden för en hög kvalité i företagets alla analyser och beslut. Tillsammans med kunden hittar vi en lösning som innebär en optimal situation anpassat till den arbetsinsats som kunden själv vill utföra och ett redovisningsprogram som passar. Vi erbjuder vanliga bokföringsprogram samt internetbaserade lösningar. Vi erbjuder också löneadministration.

Bokslut

Vi erbjuder bokslut enligt det regelverk som är anpassat till din storlek på företaget.
De upprättas enligt regelverken K1, K2 och K3. Vi har flertalet auktoriserade redovisningskonsulter som kan skriva under din bokslutsrapport. Vi gör också periodbokslut.

Deklarationer

Vi upprättar deklarationer för företag och privatpersoner. Dessa kan baseras på ett bokslut. Export från bokföringsprogrammen sker direkt in i deklarationsprogrammet. Vi upprättar också alla tillhörande bilagor ex. näringsbilagor eller en reavinstberäkning på en fastighet, blankett K5 eller K7.

Skatterådgivning

Vi utför all skatterådgivning inom företags- och privatpersoners beskattning. Det är ofta oerhört värdefullt att titta på den optimala lösningen innan själva transaktionen utförs.
Det finns ofta en stor skillnad i utfall på skatten, det gäller verkligen att få de rätta råden.

Ekonomisk rådgivning

Vi utför all ekonomisk rådgivning för såväl företag som privatpersoner. Det gäller att analysera sitt bokslut och utifrån detta ta bra och genomtänkta beslut. Vi har olika instrument som vi kan erbjuda för detta ändamål. Vi gör också budgetar, investeringsanalyser, m.m. Vi utför också ansökningar om EU-stöd och investeringsstöd.

Juridik

Både inom företags- och privatsektorn kommer man i kontakt med juridiska ärenden. Vi erbjuder en heltäckande service inom affärs- och familjejuridik genom vår egen kompetens eller genom vårt samarbete med Borgholms Juridiska byrå. Vi utför arrende/hyresavtal, köpeavtal, bouppteckningar, arvskiften, testamenten, bolagsavtal,m.m.