Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bokföring & redovisning

Bokföring och redovisning är två olika men lika viktiga delar av de ekonomiska aktiviteterna inom ert företag. För att kunna göra en redovisning måste först en noggrann och frekvent bokföring ha genomförts. Även en korrekt redovisning är viktig för kommande beslutsfattningar inom ert företag. Redovisningen ger er en överblick på året som gått. Ni kommer få det enklare att se vilka aktiviteter som kommer gynna och kanske få ert företag att expandera i framtiden. Vi på Ekonomihuset finns här för att hjälpa er med precis detta. Från bokföring till redovisning!

Fakturor, kvitton och annan typ av underlag kopplat till ert företags verksamhet och resultat. Företagare har en skyldighet att dokumentera dessa underlag fullständigt och tydligt. Skyldigheten för företagare att bokföra finns där för att utomstående ska kunna granska ert företags utveckling och resultat. Vi erbjuder välbekanta och pålitliga bokföringsprogram tillsammans med internetbaserade lösningar. Finns önskemålet från er sida finns även löneadministration som en del av Ekonomihusets tjänster.

Redovisning är steget där ert företags ekonomiska information sammanställs. Här har ert företag samma skyldighet som inom bokföring. Redovisning är också ett av de underlag som ni måste lämna in till olika utomstående myndigheter. Tillsammans med er skräddarsyr vi på Ekonomihuset en lösning anpassad för er unika situation. Vi anpassar innehållet i våra tjänster till den grad av arbetsinsats ni själva vill utföra och hittar ett redovisningsprogram som passar just er.