Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Deklarationer

Alla har en skyldighet att sköta sina deklarationer, både privatpersoner precis som företagare. Detta är en skyldighet vi alla har att genomföra en gång om året. Ekonomihuset kan hjälpa både er som privatpersoner eller företagare med att upprätta deklarationer. Dessa kan vi basera på exempelvis ett bokslut. Är ni ett företag gör vi på Ekonomihuset då en export av innehållet i bokföringsprogrammen direkt in i ett deklarationsprogram.

Vi upprättar också alla tillhörande bilagor för att göra deklarationen fullständig utefter vilka ni är eller vilken verksamhet ni har, exempelvis näringsbilagor eller reavinstberäkning på en fastighet, blankett K5 eller K7.