Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Juridik

Vi på Ekonomihuset besitter en bred och professionell kompetens inom juridik kopplat till affärs- och familjejuridik. Tack vare vårt samarbete med Borgholms Juridiska byrå bli vår kompetens ännu bredare och möjlighet att hjälpa till ännu större.

De flesta stöter på juridiska ärenden inom både privat- och företagssektorn någon gång. När ni finner er i ett sammanhang där ni behöver juridiska råd kopplat till affärs- och familjefrågor, kan ni vända er till oss. Ekonomihuset erbjuder juridiska tjänster inom affärs- och familjejuridik. Tillsammans med Borgholms Juridiska byrå kan vi utföra arrende/hyresavtal, köpeavtal, bouppteckningar, arvskiften, testamenten, bolagsavtal m.m.