Att tänka på inför bokslutet


Lite tips och råd inför årsskifte/bokslut

Checklistan…

Inför bokslutet är det viktigt att vara förberedd och ha koll på allt som behövs för att avsluta året på bästa sätt. Här kommer en checklista som du kan använda för att underlätta processen:

 • Engagemangsbesked från din bank
 • Kassainventering
 • Fondbesked, Aktier och obligationer
 • Insatser och sparkonton
 • Saldobesked från (Södra, Lantmännen, KLS mm) 
 • Kundfordringar och leverantörsskulder
 • Lagerinventering
 • Slutskattsedel föregående år
 • Skattekontoutdrag
 • Taxeringsvärde fastighet
 • Antal körda mil i verksamheten om du använder privat bil.
 • Naturaförmåner (t.ex. mat, el, tele, bränsle, bostad)


Ditt varulager måste vara inventerat

Ditt varulager måste vara inventerat

Minst en gång per år måste du inventera ditt lager och du ska inventera på balansdagen. Detta innebär att om du har kalenderår ska du inventera det lager som du ska ta upp i balansräkningen i bokslutet.


Ladda ner inventeringslistor