Information om statens olika beslut med anledning av coronaviruset som berör
er som företagare och viss mån anställda.

Möjlighet till korttidspermittering har införts, som numera gäller både externt anställda, ägare och familjemedlemmar i aktiebolag.
Det går ju att sänka arbetstiden med 20-40-60 procent, vid en sextioprocentig sänkning får arbetstagaren 92.5 % av sin lön, denna betalas ut av arbetsgivaren som vanligt. Kan gälla från 16/3 i alla fall 6 månader eller mindre om man vill det.
Arbetsgivaren söker sedan ersättning hos tillväxtverket med start 7/4.
Se vidare på tillväxtverket och verksamt
Finns kollektivavtal eller hängavtal måste detta skötas via facket, annars finns avtalsmall på tillväxtverket under rubriken ”Hur tar jag fram ett avtal”.

Till detta har nu kommit sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och med max 25 000:- i månadslön under perioden 1/3 till 30/6. Då betalas enbart ålderspensionsavgift, vilket med ovanstående lön motsvarar en lättnad på c:a 5300:- per anställd. Ikraftträdande 6/4 men gäller från 1/3.
För enskilda näringsidkare betalas bara ålderspensionsavgift plus 2/3 av övriga egenavgifter, detta gäller för hela nettointäkten under år 2020.

Tidigare har ju kommit lättnader i sjuklönekostnaderna, där företagen kan söka ersättning från 7/4.
Staten tar all sjuklönekostnad för perioden april och maj, slopar karensdagen från 11/3.
Arbetsgivaren behandlar sjuklön som vanligt, arbetsgivaren söker sedan ersättning för sjuklönekostnader och den anställde söker ersättning för karensdagen.

Uppskov med moms, skatter och arbetsgivaravgifter kan begäras, gäller från 1/1-20, numera också för helårsmoms då redan från 27/12-19, detta är dock en dyr variant motsvarar ungefär 7 % ränta. Kanske bättre att låna i bank eller försöka betala för att inte sätta företaget i en ändå sämre situation när skatten väl skall betalas.
Tror att instrumentet preliminär deklaration skall användas mycket både för 2019, (kan lämnas in fram till 30 juni), och för 2020.

Rabatt på hyreskostnaden införs för perioden 1/4-30/6, hyresvärden kan sänka hyran och få tillbaka halva sänkningen av staten upp till max halva fasta hyran.

Staten går in med lånegaranti med upp till 70 % av nya lån, garantin ställs ut till banken, banken lånar ut med sedvanlig riskbedömning med hänsyn taget till garantin. Går att få uppskov med räntan i 12 månader. Både lånet och räntan skall ju betalas någon gång så tänk även långsiktigt.

Vi på Ekonomihuset vägleder våra kunder igenom denna besvärliga tid, och uppdaterar oss ständigt på nya förslag och regler. Välkomna att höra av er till din handläggare.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *