Srf Nyhetsbevakning

  • 23 november, 2020 Aktuella arbetslöshetsnivåer
    Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en arbetslöshetsnivå på 8,8 procent. För ungdomar i ål …
  • 20 november, 2020 Effektivt med automatiserade myndighetsbeslut
    Riksrevisionens granskning av myndigheternas automatiserade beslut under 2019 visar att13 statliga m …
  • 20 november, 2020 RI granskar revisionsföretagen
    Revisorsinspektionen genomför tematillsyn av revisionsföretagens ägande av andelar i företag som int …