Srf Nyhetsbevakning

  • 18 september, 2020 Tidsgräns för expertskatt förlängs
    Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nycke …
  • 18 september, 2020 FoU-avdraget förstärks
    En sänkning av arbetstidsvillkoret för FoU-avdrag föreslås i kombination med höjt tak från 450 000 k …
  • 18 september, 2020 Justerat bilfömånsvärde
    Regeringens föreslår att den schabloniserade beräkningen av förmån av fri eller delvis fri bil ändra …