Srf Nyhetsbevakning

  • 1 juli, 2020 Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete
    Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan …
  • 1 juli, 2020 Viktiga lagändringar
    Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020. L …
  • 30 juni, 2020 Ansökan för omställningstöd
    Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning mi …