• Företag
  • Privat

Tjänster för företag

Allt från familjejuridik, deklarationer & bokslut På Öland & I Kalmar

Redovisning/Bokföring

Bokföring och redovisning är två olika men lika viktiga delar av de ekonomiska aktiviteterna inom ert företag. För att kunna göra en redovisning måste först en noggrann och frekvent bokföring ha genomförts. En korrekt redovisning är viktig för kommande beslut inom ert företag. Redovisningen ger er en överblick på året som gått. Ni kommer få det enklare att se vilka aktiviteter som kommer gynna och kanske få ert företag att expandera i framtiden. Vi på Ekonomihuset finns här för att hjälpa er med precis detta. Från bokföring till redovisning! Vi erbjuder välbekanta och pålitliga bokföringsprogram tillsammans med internetbaserade lösningar. Innehållet i våra tjänster anpassar vi till den grad av arbetsinsats ni själva vill utföra.

Bokslut

Bokslutet visar hur det gått för företaget det gångna året. Det finns olika varianter av bokslut och vilket ert företag ska välja beror på vilken omsättning ni har. Bokslutet anpassar vi efter ert företag och upprättar efter K1, K2 och K3 som är olika regelverk som anger hur ett bokslut ska upprättas. Våra auktoriserade redovisningskonsulter skriver under en Rapport om årsredovisningen som är ett kvalitetskvitto som visar att redovisningen håller hög kvalitet. Ekonomihuset kan även erbjuda att upprätta periodbokslut så att ni i god tid kan ta beslut som medför bättre lönsamhet och förändringar av verksamheten. Vi hjälper även till med att upprätta ditt företags deklaration med tillhörande bilagor.

Löneadministration

Inom området lön finns det mycket att tänka på. Det är många olika regelverk som måste följas och rapporteringar som måste göras. Att lönen blir rätt är viktigt både för den anställde men även för arbetsgivaren. Ekonomihuset erbjuder hjälp med löneadministration och anpassar tjänsten till den grad av arbetsinsats ni själva vill göra. Vi använder oss av olika löneprogram men företrädesvis Hogia Lön.

Ekonomisk rådgivning

Rätt ekonomisk rådgivning i rätt stund kan vara avgörande för ett företag för att kunna ta rätt beslut om framtiden. Nya regler och ändrade bestämmelser kräver ständigt nya ställningstaganden. Vi håller oss ständigt uppdaterade och har många års erfarenheter samlade i Ekonomihuset. För dig kan vi vara en viktig rådgivare, från bolagsbildning till budgetering och analyser och de beslut som du som företagare ställs inför. För oss är det viktigt att kommunicera på ett sätt som kunden förstår, rådgivning som skjuter över målet är en dålig rådgivning. För våra lantbrukskunder kan vi även hjälpa till med att göra ansökningar om EU-stöd och investeringsstöd.

Skatterådgivning

Vi har koll på skattelagsstiftningen och aktuella förändringar och kan hjälpa ert företag med en anpassad redovisning för att uppfylla de krav som finns. Det är också vår uppgift att på bästa möjliga sätt hjälpa er med att utnyttja regelverk och möjligheter. Vi kopplar också oftast ihop beslut runt skatt med den ekonomiska rådgivningen.

Juridik

I ett bolag stöter man ofta på juridiska frågeställningar. På Ekonomihuset har vi en bred och professionell kompetens inom affärsjuridik och har även ett samarbete med Borgholms Juridiska byrå. Vi upprättar handlingar som arrende- och hyresavtal, köpeavtal, bolagsavtal, gåvohandlingar och övriga familjejuridiska avtal. Vår stora fördel är att vi också kan skattesidan och därför upprättar avtal där juridik, skatt och ekonomi går hand i hand.

Företagsöverlåtelser

Vi arbetar mycket med företagsöverlåtelser, framförallt med generationsskiften inom familjen. Det är viktigt att väga in ekonomi och skatt i dessa affärshändelser, inte bara upprätta avtalen. Vi lägger också stor vikt vid information till alla inblandade parter så att man förstår innebörden av det som görs vad gäller juridik, skatt och ekonomi.

Tjänster för privatpersoner

Skatterådgivning

Rådgivning till privatpersoner är mycket komplex. Det går ofta att genomföra affärshändelser på många olika sätt och vid olika tidpunkter, skatteutfallet kan bli mycket olika. Det är viktigt att ta del av rådgivning innan och inte efter!

Deklaration

För att upprätta en reavinstberäkning vid försäljning av en fastighet krävs kunskap. Här gäller att ta tillvara de möjligheter som finns för att göra den korrekt och med så låg skatt som möjligt. Vi hjälper också till med beräkningar vid försäljning av andra värdpapper.

Generationsskiften

På Ekonomihuset har vi många års erfarenhet av arbetet med generationsskiften. Det är viktigt att besluten som fattas blir rätt och att alla blir nöjda. Det gäller att påbörja detta arbete i god tid då det oftast kräver planering över tid. Överföringar inom familjen kan avse jordbruksfastigheter, rörelseföretag, hyresfastigheter mm.

Bouppteckningar

Vi upprättar bouppteckningar. En bouppteckning ska alltid upprättas efter ett dödsfall, det ska också göras inom en viss tid. Här besitter vi en hög kompetens och har ett pris som alltid är konkurrenskraftigt.

Testamenten

Vi upprättar avtal som hyresavtal, framtidsfullmakt, samboavtal och liknande. Framtidsfullmakt är ett relativt nytt dokument som möjliggör för en familjemedlem eller annan närstående att sköta affärerna om man blir långvarigt eller svårt sjuk.

Avtalsrätt

Vi upprättar avtal som hyresavtal, framtidsfullmakt, samboavtal och liknande. Framtidsfullmakt är ett relativt nytt dokument som möjliggör för en familjemedlem eller annan närstående att sköta affärerna om man blir långvarigt eller svårt sjuk.