Det förekommer idag frekvent telefonförsäljning av diverse diffusa tjänster. Vi ser att en del upphandling sker av icke nödvändiga och icke prisvärda erbjudanden.