0485 – 56 07 00

Företagsöverlåtelser

Vi arbetar mycket med företagsöverlåtelser, framförallt med generationsskiften inom familjen. Det är viktigt att väga in ekonomi och skatt i dessa affärshändelser, inte bara upprätta avtalen. Vi lägger också stor vikt vid information till alla inblandade parter så att man förstår innebörden av det som görs vad gäller juridik, skatt och ekonomi.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig eller ring oss på 0485 – 56 07 00.