0485 – 56 07 00

Löneadministration

Inom området lön finns det mycket att tänka på. Det är många olika regelverk som måste följas och rapporteringar som måste göras. Att lönen blir rätt är viktigt både för den anställde men även för arbetsgivaren. Ekonomihuset erbjuder hjälp med löneadministration och anpassar tjänsten till den grad av arbetsinsats ni själva vill göra. Vi använder oss av olika löneprogram men företrädesvis Hogia Lön.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig eller ring oss på 0485 – 56 07 00.